Noen av våre

           tidligere kunder


Kundereferanser


Større prosjekter
Karens Lyst Allé 20, Oslo. Lydisolasjonsmålinger.
Vinmonpolet Akersgata, lydisolasjonsmålinger.
KLP bygget i Oslo, lydisolasjonsmålinger.
Nytt DNB bygge i Oslo, lydisolasjonsmålinger og målinger av fasadeisolasjon.
Helsebygg/Omsorgsboliger
Hurdal Helsehus, Hurdal.
Omsorgsboliger Schwartzgate 16, Drammen.
Omsorgsboliger Hjelms gate 3, Majorstua.
Omsorgsboliger Gamle Drammensvei 25 på Stabekk.


Industri
Becotek AS, Åmot Buskerud.
Potetpartner AS, Brandval.
Nexans AS, støy fra havneområde.
Shell AS, støy fra containerhavn på Sjursøya.
Øveraasen AS, Gjøvik. Innvendige støymålinger i førerkabin på lokomotiv, utvendige emisjonsmålinger.
Essnor AS, Kongsvinger, bestemmelse av lydeffektnivå fra kjøledisker.
Maritme Products AS, støymålinger og beregninger av støysonekart.


Borettslag
Pynten Borettslag, Oslo, kartlegging av støy fra mobilt utstyr.
Botettslaget Trondheimsveien 5 D.
Sameiet Trondheimsveien 139 A, Kartlegging av støy i bygg, forslag til støyreduserende tiltak.
Øtbydammen Boligsameie, lydisolasjonsmålinger.


Forsikringsselskap
Gjensidige forsikring.
Help forsikring.
Norwegian Claims Link AS.


Offentlige etater
Ullensaker kommune, kartlegging og måling av flystøy.
Bærum kommune, diverse måleoppdrag.
unsplash