Fagområder

Støy, akustikk og lydisolering

Støy


Det finnes mange støykilder
Hoveddelen av støyproblemene i Norge er knyttet til støy fra kilder utendørs. En rekke krav og forskrifter finnes for forskjellige kilder og driftssituasjoner slik at det er viktig å benytte fagekspertise når man skal vurdere utendørs støy. Typiske støykilder utendørs er vegtrafikk, jernbane, fly, bergverksindustrien, motorsport, skytebaner, mekanisk industri, havner og lasteterminaler.


Støy i arbeidsmiljø
Ikke bare et helseproblem, dette kan også direkte redusere produktiviteten. Vi kan dokumentere forholdene, utarbeide forslag til effektive tiltak og kontrollere tiltak. Der hvor arbeidstilsynet krever det kan vi utarbeide tiltaksplaner og bistå bedriften med å oppfylle de krav som er pålagt.


Støy fra tekniske installasjoner
Vi har mange oppdrag i forbindelse med rådgivning og lydmåling i forbindelse med støy – og vibrasjoner fra tekniske installasjoner.


Industristøy
Vi har også mange oppdrag i forbindelse med kartlegging, målinger og beregninger av ulike typer industristøy.


Utstyrskartlegging/bestemmelse av lydeffektnivå fra lokomotiv
Vi har også flere oppdrag i forbindelse med å bestemme lydeffektnivået fra ulike kilder.


Bestemmelse av lydeffektnivå fra kjølebatterier
Kartlegging av kildenivå og beregning av støyutslipp i omgivelser.


Immisjons – og emisjonsmålinger/kildekartlegging av støy fra produksjonsutstyr
Immisjons- og emisjonsmålinger, samt beregning av støysonekart i forbindelse med klage på støy fra automatisk fresing av aluminiums profiler.


Spesialprosjekter/troubleshooting
Vi utfører en rekke kompliserte måleoppdrag i forbindelse med å detektere støykilder og overføringsveier i store bygg ofte i tilknytning til tekniske rom og boliger.


Se også:
Arbeidstilsynet: Om støy og helse

Akustikk


Bygningsakustikk

Det finnes krav til støynivå og lydisolasjon avhengig av en bygningsfunksjon og bruk. Vi kan vurdere byggets akustikk og hvordan de akustiske forholdene påvirker støynivået i bygget. Vi utfører akustiske målinger iboliger, hoteller og overnattingssteder, kontorbygg, sykehus og barnehager, idrettshaller, verksteder og industrilokaler, underholdningslokaler, undervisningslokaler, bibliotek, auditorier, diskotek o.l.

Lydisolering


Lydisolering og lydisolasjonsmålinger

Sliter du med støyfra naboen eller nabokontoret? Da kan det være at du har behov for bedre lydisolering. Vi utfører lydisolasjonsmålinger i boligblokker, rekkehus, kontorer og i andre næringsbygg.

Kvalitet

Våre kunder anbefaler oss

Pynten Borettslag

Bærum kommune

Faktor Entreprenør

Viken Skog

Kontakt oss

Små eller store akustiske utfordringer?


Kontakt Bratfos Akustikk for effektiv og fagmessig bistand!

Vi er ofte ute på oppdrag, så kontakt oss først via telefon, e-post eller kontaktskjema.

Inkluder gjerne informasjon om hva henvendelsen gjelder.


Bratfos Eiendom og Akustikk AS

Besøksadresse: Storgata 18, 2050 Jessheim

Postadresse: Postboks 241, 2051 Jessheim

Telefon:908 23 217
E-post: mbratfo@online.no 
Org.nr.: 988 387 126

unsplash